IAGenWeb Project


Audubon County
IAGenWeb


Home

Church Main

Immanuel Luth. Kimb.

IMMANUEL LUTHERAN CHURCH

Kimballton, Iowa

Basket of Flowers Graphic

Baptisms / Baptized Members 1883-1920

    1883
Jens Groth Jorgensen

    1886
Ellen Jorgensen

    1887
Jorgine L. Jorgensen

    1890
Maren K. Jorgensen

    1892
Jorgen L. Jorgensen

    1894
Albert H. Jorgensen
Olivia M. Petersen
Anna G. Nielsen
Ellen J. Hofler
Anna B. Petersen
Arthur Simonsen
Amanda Simonsen

    1896
Emma Larsen
Esther S. Esbeck
Harry L. Hejberg
Hilda K. Jessen
Karl A. Jorgensen
Niels M. Henriksen
Marie K. Moller
Kristian Pedersen
Anna K. Fabricius
Anna M. Fabricius
Anna K. Larsen
Marius A. Jorgensen
Agnes Christensen
Amalie J. Banke
Thomas B. Branth
Thomas Mikkelsen
Agnes R. Faaborg
Elma V. Rasmussen
Erik Mortensen
Johanne K. Jorgensen
Anders M. Andersen
Olga J. Leistad
Kristian Albrekt

    1897
Ester V. Boysen
Lea H. Christensen
Johannes E. Jensen
Ane K. Larsen
Jorgen Thue Sorensen
Mathies Mathiesen
Laura E. Larsen
Asger Lund Larsen
Hans Jorgen Fredriksen
Mette K. Nielsen
Klara Jensen
Gudrun M. Hedegaard
Anne E. Brons
Myrthel Hartvigsen
Anna A. Petersen
Hansine Christensen
Freda K. Poulsen
Anna Schroter
Ane K. Hansen
Kristian Hansen
Martha H. Hansen
Frits E. Jorgensen
Alma Hansen
Eli Petersen
Henry Roed
Edmund K. Andersen
Agnes R. Faaborg
Anna Metta Faaborg

    1898
Johannes J. Banke
Albert K. Jorgensen
Hans Olesen
Helmer E. Reyelt
Karl H. Larsen
Dorthea K. Larsen
Hans E. Kristoffersen
Jens Pedersen
Hans Pedersen
Lars Pedersen
Carry Pedersen
Karius Pedersen
Johanne K. Jorgensen
Katrine Hansen
Hans Hansen
Jorgen Hansen
Jorgen M. Andersen
Henning L. Sorensen
Herold Jensen
Martin L. Thomsen
Mette M. Thomsen
Lorens P. Nissen
Martha M. Andersen
Karl Petersen
William B. Lejstad
Ane M. Christensen

    1899
Peter Frederiksen
Anna Marie Jakobsen
Ernest A. Boysen
Lydia Jensen
Andrew Christoffersen
Anna E. Jorgensen
Arne Moller Madsen
Ester K. Petersen
Elne K. Petersen
Karl Arne Pedersen
Hans Fabricius
Richard B. Petersen
Hedevig Christensen
Anna M. Soe
Kristian K. Clausen
Gudrun M. Soe
Thorvald Hansen
Maggy P. Thygesen
Niels E. Nielsen
Olga K. Moller
Valdemar Larsen
Kirstine J. Banke

    1900
Elmer Olsen
Anna Metta Faaborg
Carl Lykke
Jorgen L. Jorgensen
Kristen Jacobsen
Villiam Pedersen
Simon S. Faaborg
Alvilda Jorgensen
Minnie Petersen
Villiam B. Petersen
Jorgen Hansen
Elvi Viola Nielsen
Rose Jensen
Laura Jensen
Anna Jepsen
Maren Sofie Jensen
Alfred H. Sorensen
Alfred G. Kristoffersen
Kristian S. Pedersen
Rose Kylinn
Hans K. R. Ottesen
Peter V. Frederiksen
Gudick Kristoffersen
Else Kristoffersen
Klemmen A. Kristoffersen
David A. Kristoffersen
Thomas P. Crowly
John V. Crowly
Anna K. Clausen
Elfride Sorensen
Marie Larsen
Mads K. Jorgensen
Kristian Hansen
Karoline Hansen
Claus Hansen
Elisabeth Hansen
Anna Hansen
Niels K. O. Marcusen
Elvine Maren Jensen

    1901
Knud L. Sorensen
Anna K. Christensen
Jens F. L. Nielsen
Alma Andreasen
Hans K. Moller
Enor Albert Madsen
Cecilia M. Nielsen
Alma J. Jorgensen
Sigurd M. Christensen
Magnus Hansen
David Frederiksen
Walter P. Nielsen
Elsie Jackobsen
Ane W. Henriksen
Arnold M. Jensen
Thomas Otto Soe
Engelke Marie Gregersen
Minnie M. Nielsen
Dagmar Larsen
Anna K. Nissen
Solvig A. Hartvigsen
Harvig J. Hartvigsen
Anna K. Olsen
Ester A. Petersen
Harvey Henriksen
Thomas R. Jessen
Niels Kristoffersen
George F. Jorgensen
Knud Jeppesen Banke
Agnete Schroder
Hans H. Jensen
Lorens G. Jensen

    1902
Anders C. Rasmussen
Norma L. Reyelt
Carl Jorgensen
Rose Marie Lauritsen
Elmer E. Bruker
Leo Jens J. Esbeck
Karl Arthur Soe
Alfred Sorensen
Agnes V. Schack
Emma K. Nielsen
Ingrid Madsen
Dagmar A. Jensen
Thyra M. Rasmussen

    1903
Jens L. Jorgensen
Alfred Petersen
Hans P. Christensen
Carl C. Carlsen
Magnus I. Gregersen
Line K. Jorgensen
Anna K. Christensen
Solvejg C. Clausen
Ida M. Faaborg
Ida D. Esbeck
Laurine E. Esbeck
Elmer H. Esbeck
Louise E. Jorgensen
Karen Jensen
Hilda J. Madsen
Niels A. Henriksen
Harry Olesen
Hans P. Daugaard Jensen
Karen M. E. Jensen
Mette M. Jepsen
Christian J. Petersen
Clara C. Moller
Hertha Hansen
Anna K. Kjaer
Anna D. Lykke
Carl V. Rasmussen
Jesper S. Faaborg
Bothilda J. Banke

    1904
Astrid M. Jorgensen
Victor E. Andersen
Theodor E. Boysen
Elsie M. Jacobsen
Ediel A. Hartvigsen
Ane C. Gregersen
Laurits P. Petersen
Jorgen P. Nielsen
Harald F. Hansen
Elmer A. Jorgensen
Rasmus W. Jensen
Christine C. Christensen
Anna M. Jorgensen
Marie K. Jepsen
Anna D. Wolters
Niels E. Fabricius
Alvin G. Hansen
Knud S. Faaborg
Agnete V. Carlsen
Gordon J. Esbeck
Astrid E. Jorgensen
Mads P. Clausen

    1905
Laura M. Jensen
Woersaa P. Kelgor
Richardt M. Madsen
Eva J. S. Petersen
Olivia Madsen
Konstantine S. Christensen
Peter J. Kjaer
George E. Henningsen
Gladis E. Henriksen
Peter M. Olsen
Lillian C. Larsen
Asger C. Gregersen
Immanuel Hansen
Valdemar B. Sorensen
Thyra M. Jorgensen
Ruby S. Henriksen
Viola Jensen
Dagny O. Muller
Lydia E. Faaborg
Hans P. Jensen
Gunda F. Jensen
Hattie Christensen
Niels Arrebo Jorgensen
Hilda K. M. Larsen
Astrid M. Thuesen
Hilda L. Christensen
Anna J. Banke

    1906
Erling V. Jensen
Metha K. Wolters
Elmer J. Jacobsen
Hertha L. Hansen
Hans P. Jorgensen
Ralph M. Pedersen
Folke H. Duus
Holger Pohls
Edna L. Faaborg
Hertha O. Henningsen
Christian E. Larsen
Tomine P. Clausen

    1907
Peter Madsen Jensen
Clara Kjaer
Arnold L. Hansen
Marie Christensen (nee) Bramsen
Ellen A. Christensen
Harold E. Carlsen
Carl T. Jensen
Harald E. Madsen
Mildred Jensen
Herlof E. Madsen
Ernst Mathisen
Arnold I. Terkelsen
Lydia Sorensen
Carl Gunnar Bonnesen
Magnus Jorgensen
Elmer Jes R. Nissen
Goldy H. Thomsen
Ethel Thuesen
Olga Anette Jensen
Rieman B. Hansen
Marie J. Banke

    1908
Elvine F. Faaborg
Albert Herlef Soe
Alf. Herluf Henningsen
Emmert H. Molgaard
Kristine H. Christensen
Jutta Sofie Sorensen
Gudrun O. Muller
Mabel Adina Esbeck
Johanne E. Jorgensen
Sonja Egidie Madsen
Otto B. Faaborg
Bernice D. M. Boysen
Lucie E. Gregersen
Marius H. Nielsen
Harry K. Larsen
Edna A. Jensen
Alma A. Madsen
Holger Hansen
Henry A. Wolters
Harry P. Wolters
Hary Jensen
Gerda Madsen
Simon E. Faaborg
Thora C. Moller
Kirstine M. Clausen
Amanda K. Jensen

    1909
Jens Peter Thuesen
Esther E. Pedersen
Christine Borup
Jacobine Borup
Guy E. Christensen
Alwin B. Hansen
Elmer Kjaer
Anna C. Faaborg
Regine M. R. Nissen
Albert M. Jensen
Marie A. Sorensen
Rosie C. C. Pedersen
Hans E. Jorgensen
Hartvig Nielsen Juel
Laurits V. Larsen
Iona C. Terkelsen
Clarence P. Lykke
Edel V. Rasmussen
Jorgen J. Banke
Thelma L. Jorgensen

    1910
Thora E. Madsen
Lillie Hansen
Paul Wiuff Petersen
Emanuel Rasmussen
Elmer H. Lauritsen
Alfred H. Nielsen
Arthur Hansen
Lenard M. Nielsen
Herdis V. Thuesen
Anesine K. Larsen
Goldie H. Thomsen
Folmer B. Wolters
Roy Petersen
Luke Petersen
Jens V. Rasmussen
Rolf F. Faaborg
Mylins H. Sorensen
Herluf V. Jensen

    1911
Else V. H. Hartel
Selma R. Jorgensen
Evald Jens Jensen
Edith C. Sorensen
Ove O. Muller
Elna I. Rosenkilde
Valborg M. Clausen
Gaylord H. Christensen
Alfred M. Nordby
Ernst E. Hansen
Arnold Jorgensen
Goldie M. Juel
Edna E. Jensen
Vita L. Rasmussen
Eleonora D. R. Nissen
Selma M. Sorensen
Henning R. Sorensen
Leona C. Lykke
Jens Folmer Soe
Jens Herluf Jensen
Hertha Banke Jeppesen

    1912
Donald Rasmussen
Elvin Ed. Mortensen
Erna M. Bonnesen
Edna E. Thomsen
Lenard M. Esbeck
Alvin B. Christensen
Svend O. Muller
Kaj O. Muller
Karen J. M. Andersen
Hilmar E. Molgaard
Elva V. Schack
Raymond V. Rosenkilde
Marie J. Faaborg
Agnes M. Hansen
Clara K. Lykke
Bertha S. Jorgensen
Raymond Jorgensen
Folmer C. Nielsen
Sigurd A. Molgaard
Clifford L. Pedersen
Edna L. Nielsen
Arthur J. Nielsen
Ralph C. Nielsen
Christine M. Pedersen

    1913
Minerva B. Juel
Lydia H. Kock
Helga M. Rasmussen
Bertha V. Jacobsen
Herluf J. Banke
Amalie M. Clausen
Erna K. Jensen
Leo Soe Johansen
Anna M. T. Nygaard
Arthur Ravn
Johannes B. Faaborg
Daisy F. R. Nissen
Clara M. Larsen
Alma C. Hansen
Else M. Hansen
Ejlif Muller Andersen
Raymond V. Mortensen
Myrtle E. Olesen
Harry F. Molgaard

    1914
Svend A. Pedersen
Else H. Madsen
Gladis A. M. Hansen
Rolf N. Hansen
Hans L. Thomsen
Clifford W. Tvenstrup
Anna N. S. Jorgensen
Karen E. Rasmussen
Arnold C. Lykke
Mae E. Molgaard
Selma V. Jensen
George R. Faaborg
Jens H. Hermansen
Elna M. Rasmussen
Viola L. Larsen
Eva J. O. Muller
Lenard J. C. Larsen

    1915
Alma A. Mortensen
Folmer W. Juel
Eleanore C. Jensen
Carl J. Banke
Helga M. Andersen
Esther L. Esbeck
Leo E. Larsen
Marie A. M. Nielsen
Richard J. Larsen
Harvey J. Lindstrom
Herdis M. Hansen
Rosa Faaborg
Marthine B. Clausen
Kathleen L. Rasmussen
Arnold H. Ipsen
Norman M. Nordby
Alfred N. Jensen
Thelma H. Olesen
Alice L. Mortensen
Jorgen P. Hermansen
Harry Nielsen
Viola Petersen
Cecilia M. Petersen
Frederik V. R. Nissen
Folmer J. Bonnesen
James M. Molgaard

    1916
Ejmar West
Alfred H. Molgaard
Gertrude L. Hansen
Arda M. Petersen
Victor Boysen Kirk
Henning H. Sorensen
Norma Kirk Hansen
Hilda M. Faaborg
Sara M. Hansen
Halvor L. Rasmussen
Edith E. Sorensen
Leona M. Larsen
Gordon E. Nielsen
Norman L. Rasmussen
Erik Levi Rasmusen
Ole Birk Bennedsen
Dorthea Irene Faaborg
Bernice L. Thomsen
Verner T. Thuesen
Iver E. C. Sloth
Amalie C. Steffensen
Leona T. Jorgensen

    1917
Johan C. Nasser
Ove A. Jensen
Harvey N. Lindstrom
Inger Marie Faaborg
Agnes M. Lykke
Bernhardt L. Jensen
Era J. Norgaard
Vermund M. Andersen
Glen S. Lykke
Ida Faaborg
Nels P. Clausen
Emil G. Hermansen
Johanne E. Nielsen
Ramona M. Nielsen
Russel L. Pedersen
Morjore L. Rasmussen
Fanny Rasmussen
H. Henning Rasmussen
Erna Rasmussen
Julie Rasmussen
Lola Rasmussen
Anna Rasmussen
Hans M. Nordby

    1918
Thomas S. Madsen
Esther H. Kock
Mayme W. Petersen
Lorraine E. Madsen
Eva E. Bennedsen
Harold Madsen
Clara Ramona Molgaard
Otto B. Faaborg
Robert F. Carlsen
Ernst F. Christensen
Bernice E. Juel
Iona Ipsen
Bernice I. Pedersen

    1919
George E. Jorgensen
Majorie I. Thomsen
Merl L. Thomsen
Florence K. Sorensen
Dagny L. Rasmussen
Sarah A. Jorgensen
Holger M. Andersen
Clara E. Hansen
Belmond T. Nissen
Sigrid A. Faaborg
Albert M. Petersen
Harald C. Larsen
Otto B. Faaborg
Marietta C. Moller
Arnold Dam
Lloyd N. Norgaard
Russell F. Jensen

    1920
Folmer C. Kirk
Lavern J. Lykke
Norman Larsen
Anna C. Bennedsen
LeRoy G. Christensen
Grace M. Esbeck
Howard A. Andersen
Thomas E. Thomsen
Helen Farstrup
Harriet Farstrup
Christian T. Clausen
Vita L. Kaltoft
Genevieve Jorgensen
Kenneth H. Hansen
Ella Nancy Nymand
Edith E. Petersen
Lydia O. Lykke
Ellen M. Larsen
Anna M. Larsen
Vera Iona Faaborg
Esther Dam
Emmert J. Norgaard
Arnold J. Nielsen

Transcribed September, 2011 from the Kimballton centennial history book, Kimballton, Iowa 1883-1983, Section 1A pp.10-12, "Baptized Members." This list is also found in Immanuel Lutheran Church History Book, Kimballton, Iowa, A Beacon On The Hill 1897-1997, pages 85-87, "Baptisms".

Copyright
Site Terms, Conditions & Disclaimer     Home