[ Return to Index ] [ Read Prev Msg ] [ Read Next Msg ]

VanderPloeg, Jacob 1856-1903

VANDERPLOEG, WESTRA, HIBMA

Posted By: Wilma J. Vande Berg - volunteer (email)
Date: 2/25/2021 at 16:24:35

VanderPloeg, Jacob 46 yrs,abt 1856 died 23 July 1903 Sioux Center IA.

------
Sioux Center Nieuwsblad of July 29, 1903 In Dutch
Wederom ishet onze treurige plicht melding te maken avn het afsterven van een onzer ingezetenen, Jacob Van der Ploeg is niet meer. Verleden Woensdag heeft hij het tijdelijke met het eenwige verwisseld, een vrouw en twee dochteres achterlatende om zijn heengaan te betreuren. De bagrafenis had Donderdag plaats van uit de First Ref. church.
Translated:
Again, it is our sad duty to report the death of one of our residents, Jacob Van der Ploeg is no more. Last Wednesday he swapped the temporary with the one-sided, leaving a wife and two daughters behind to mourn his death. The burial took place on Thursday from the First Ref. church.

1900 census of West Branch has Jacob with wife Gertie, and Hattie and Maggie .

Research note: From a report on line (by others) Jacob Van Der Ploeg born Oct 1856 Netherlands married 21 May 1881 Barradeel Friesland to Grietje Westra 1857. They had Maggie born 1881 and Hattie born 1887 -1957.
Netherlands birth record lists Jacob Van Der Ploeg born 2 Oct 1856 to Albert Jacobs Van der Ploeg and Grietje Heerkes Hibma. At Barradeel Friesland Netherlands. Gertie’s parents were Kornelis Peters Westra and Hiltje Johannes Gerlofsma


 

Sioux Obituaries maintained by Linda Ziemann.
WebBBS 4.33 Genealogy Modification Package by WebJourneymen

[ Return to Index ] [ Read Prev Msg ] [ Read Next Msg ]