Mining Casualties - Lucas County
                                                                            


Name Date of Death County Date of Accident
       
Anderson, Reuben 1921/07/06 Lucas  
       
Barr, Carl 1947/11/14 Lucas  
       
Baux, Jacob 1918/02/14 Lucas  
       
Bennett, Thomas H. 1901/01/05 Lucas  
       
Bloskovich, Guy 1923/08/08 Lucas  
       
Brannan, Patrick 1886/04/24 Lucas  
       
Briggs, Frank 1928/04/28 Lucas  
       
Button, Dan 1921/04/08 Lucas  
       
Caldwell, B.L. 1928/12/13 Lucas  
       
Carlier, Henry 1936/04/09 Lucas  
       
Carlson, Otto 1885/10/15 Lucas  
       
Carpenter, I.B. 1900/01/09 Lucas  
       
Carter, C.F. 1905/06/20 Lucas  
       
Chamberlain, Ralph Dewey 1940/07/29 Lucas  
       
Clarkson, Edward 1886/09/21 Lucas  
       
Collingwood, R. 1901/09/24 Lucas  
       
Copinski, Steng 1914/01/24 Lucas  
       
Cross, Harvey 1887/07 Lucas  
       
Davenport, David 1884/01/24 Lucas  
       
Drnovich, Agust 1931/05/25 Lucas  
       
Edwards, Joseph 1884/04/03 Lucas  
       
Edwards, William 1922/12/07 Lucas  
       
Elrod, Franklin 1935/11/15 Lucas  
       
Ervin, R.L. 1916/03/03 Lucas  
       
Evans, John H. 1902/07/19 Lucas  
       
Evans, John T. 1924/12/29 Lucas  
       
Gardiner, James 1937/12/14 Lucas  
       
Gotta, Dominick 1930/05/07 Lucas  
       
Green, Andy 1922/11/18 Lucas  
       
Hackney, William 1914/10/09 Lucas  
       
Hall, Nelson 1884/03/27 Lucas  
       
Hargrave, Lee 1884/06/04 Lucas  
       
Harndon, W.E. 1924/02/04 Lucas  
       
Henry, James 1941/10/03 Lucas  
       
Hoover, Harry 1915/12/16 Lucas  
       
Hornick, Fred 1925/05/15 Lucas  
       
James, John H. 1924/10/22 Lucas  
       
Jefferson, Eddie 1887/11 Lucas  
       
Jefferson, Moses 1887/11 Lucas  
       
Jenkins, W.A. 1901/01/05 Lucas  
       
Jeremiah, John 1887/08 Lucas  
       
John, James A. 1904/03/21 Lucas  
       
Johnson, Earl 1931/08/14 Lucas  
       
Jones, Samuel 1886/06/04 Lucas  
       
Kamensky, John 1925/01/17 Lucas  
       
Kauslarich, William 1940/06/20 Lucas 1940/06/19
       
King, George 1886/01/11 Lucas  
       
Klaren, Mathew 1888/12/11 Lucas  
       
Lancy, Dave 1923/06/12 Lucas  
       
Larson, August 1940/01/12 Lucas 1940/01/11
       
Lesco, John 1931/10/22 Lucas  
       
Lilly, Charles 1918/08/12 Lucas  
       
Littleton, Samuel 1939/09/19 Lucas  
       
Macy, John 1889/01 Lucas  
       
Maholic, J. 1929/05/21 Lucas  
       
McDowell, A.B. 1902/01/07 Lucas  
       
McKenzie, John 1899/11/03 Lucas  
       
Mitchell, Alexander 1886/06/26 Lucas  
       
Olsen, Martin 1919/08/22 Lucas  
       
Paine, C.B. 1928/04/26 Lucas  
       
Pearson, Fred 1917/02/21 Lucas  
       
Pickett, Lem 1916/09/11 Lucas  
       
Preston, Thomas 1918/09/04 Lucas  
       
Pulley, George 1939/09/19 Lucas  
       
Reese, Dave 1925/08/13 Lucas  
       
Rockhold, Alf. 1902/02/07 Lucas  
       
Rowell, David W. 1889/09/03 or 04 Lucas  
       
Sams, Alonzo 1966/06/21 Lucas  
       
Sanders, W.B. 1885/12/12 Lucas  
       
Spear, James 1883/08/06 Lucas  
       
Starcevich, Pete 1931/10/23 Lucas  
       
Stewart, Ollie 1939/09/02 Lucas 1939/09/01
       
Strather, S. 1902/08/16 Lucas  
       
Swanson, Claus 1941/03/27 Lucas  
       
Swanson, Edwin 1941/03/27 or 28 Lucas 1941/03/24
       
Thomas, Morgan 1918/03/23 Lucas  
       
Thompson, Jack 1936/10/27 Lucas 1936/10/19
       
Turning, John F. 1884/01/06 Lucas  
       
Wagaman, Roy 1945/02/27 Lucas  
       
Watt/Watts, Harry 1935/04/29 Lucas  
       
Watts, James 1884/03/09 Lucas  
       
Whalley, William 1900/08/31 Lucas  
       
White, James 1925/08/19 Lucas  
       
Williams, J.D. 1900/12/14 Lucas  
       
Young, James 1886/06/23 Lucas  
       
Young, Victor 1919/07/01 Lucas  


Source:  State Historical Society of Iowa.  State Archives (Index dated 1/13/2015)
Transcribed by Ann Selvig, October 6, 2018


Back to Index